"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 17.07.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI DOTYCZĄCEGO:


wyboru usługodawcy  - na organizacje i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie:

  1. Kelner z obsługą kas fiskalnych – dla 2 osób;
  2. Kucharz małej gastronomii + catering+ organizacja przyjęć okolicznościowych –
    dla 8 osób;
  3. Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dla 2 osób;
  4. Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej – dla 2 osób;
  5. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – dla 5 osób.

 

w wymiarze po 100 h dydaktycznych na 1 uczestnika dla 19 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej  w Chmielniku.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU (DOC)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (DOC)